Sociala utskottet

Syfte och ändamål

Sociala utskottet står för samtliga LUPEF-arrangemang av rent social karaktär. Bland dessa hittar vi sittningar, exklusiva utgångar, spelkvällar, pubquiz och mer därtill. Till utskottet räknas även Idrotteriet som arrangerar idrottsliga aktiviteter med målsättningen att engagera en så stor del av föreningen som möjligt.

Eventen som Sociala utskottet och Idrotteriet arrangerar tillkännages med information om anmälan och annan information på LUPEF:s Facebooksida.

Engagemang som medlem

I sociala utskottet samlas folk som vill göra studietiden i Lund lite roligare, både för sig själv och för andra. Som aktiv medlem kan du få möjlighet att bland annat vara toastmaster under en sittning, planera frågor inför ett pubquiz och tillsammans med andra besluta om vad för aktiviteter som ska arrangeras för LUPEF:s medlemmar framöver.

Idrotteriet

Idrotteriet leds av två idrottsgeneraler som ansvarar för arrangerandet av de idrottsliga eventen. Idrottegeneralernas mandatperiod löper över två terminer, med val av den ena i maj och den andra i december. Enligt praxis utlyses dessa poster strax inpå att en av ämbetsperioderna avslutas, varpå valberedningen nominerar en kandidat inför styrelsen som i sin tur går till beslut om inval. Vill du engagera dig i idrotteriet eller få uppdateringar om dess aktiviteter är du välkommen att gå med i Idrotteriets Facebookgrupp.

Spexet

Spexet består av tre ämbetsposter; en sångmästare och två sångmän. Spexet ansvarar i första hand för att arrangera underhållningen på evenemang som anordnas av sociala utskottet, men också för eventuella uppdateringar av sångboken. Tillsättandet sker internt inom sociala utskottet, och ämbetsposterna löper på en termin vardera.