Sociala utskottet

Syfte och ändamål

Sociala utskottet står för samtliga Lupef-arrangemang av ren social karaktär. Bland dessa hittar vi pubquiz, klädbytardagar, brännbollsturneringar och spelkvällar. Till utskottet så räknas även Idrotteriet som arrangerar idrottsliga aktiviteter med målsättningen att engagera en så stor del av föreningen som möjligt.

Evenemangen som Sociala utskottet och Idrotteriet arrangerar tillkännages med information om anmälan och annan information på Lupef:s Facebooksida

Engagemang som medlem

I sociala utskottet samlas människor som vill göra studenttiden i Lund lite roligare, både för sig själv och för andra. Som aktiv medlem kan du få möjlighet att bland annat hålla i en pubquiz eller tillsammans med andra inom utskottet planera evenemang som ska arrangeras för Lupefs medlemmar i framtiden. Som engagerad medlem kan du både påverka vilken riktning utskottet ska ta men också träffa massa härliga människor och framförallt ha roligt. Aktiva medlemmar får själva bestämma hur mycket eller lite man vill engagera sig. Utskottsmöten hålls varannan vecka och där träffas alla medlemmar tillsammans med idrotteriet, aktivitetskoordinatorn och utskottsansvarig. Det är en plats för att diskutera framtida evenemang, planera kommande evenemang men också för att fika och ha en trevlig stund. 

All information om möten och utskottet finns på sociala utskottets Facebooksida.

Idrotteriet

Idrotteriet leds av två idrottsgeneraler som ansvarar för arrangerandet av de idrottsliga evenemangen. Idrottsgeneralernas mandatperiod löper över två terminer, med val av den ena i maj och den andra i december. Enligt praxis så utlyses dessa poster strax inpå att en av ämbetsposterna avslutas, varpå valberedningen nominerar en kandidat inför styrelsen som i sin tur går till beslut om inval. Idrotteriet anordnar allt ifrån korpenfotboll, skidresa till alperna och badminton för alla Lupefs medlemmar. Vill du engagera dig i Idrotteriet och få uppdateringar om dess aktiviteter så är du välkommen att gå med i Idrotteriet:s Facebookgrupp

Aktivitetskoordinator

Aktivitetskoordinatorns arbete går ut på att vara ett stöd till ansvariga genom att dels leda projektgrupper och agera bollplank till alla de som väljer att engagera sig inom utskottet. Tillsättandet av aktivitetskoordinatorn sker internt och ämbetsposten löper en termin.