Valvakor

Syfte och ändamål

Var fjärde år anordnar Lupef, genom samhällspolitiska utskottet, tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen och Utrikespolitiska föreningen (UPF) en gemensam valvaka för politiskt intresserade studenter och allmänheten. Valvaketraditionen har funnits sedan 2014 och den senaste valvakan hölls 2022 i Edens lokaler. 

Under de senaste valvakorna har lektorer, docenter och professorer bjudits in från institutionen för att diskutera allt från demokratins tillstånd till vad som kan förväntas av regeringsbildningen. Utöver det genomförs alltid en entréröstning av Lupef och UPF som besökarna får delta i. Under kvällen finns det även möjlighet till mingel, trevlig musik spelar och god mat bjuds på.

Nästa valvaka äger rum hösten 2026.