Balen

Syfte och ändamål

Varje vårtermin anordnar balgeneralerna och balmarskalkarna Lupef-balen – ett av föreningens största och mest uppskattade evenemang. Traditionellt hålls balen på Grand Hotel i Lund, där Lupefs medlemmar får en anledning att klä upp sig utöver det vanliga. Till balen hör all traditionell grandiositet: den inleds med ett champagnemingel för att sedan övergå i trerättersmiddag med underhållning och så småningom eftersläpp. Till underhållningen slås det på stort med uppträdanden, tal och fenomenala toastmasters. Till seden hör även att man som gäst på Lupef-balen erhåller en medalj i valören brons första gången som gäst, silver andra gången som gäst och guld den tredje gången. Lupef-balen är sannerligen en av årets höjdpunkter!

Engagemang som medlem 

Det är föreningens två balgeneraler som anordnar balen varje år. Dessa sitter på mandat om 1 år och väljs i maj. Till balgeneralernas arbetsuppgifter hör att föra kontakten med Grand Hotel, beställa medaljer, boka underhållning och mycket, mycket mer. Till deras hjälp har de balmarskalker som under vårterminen hjälper balgeneralerna med förberedelserna genom att bland annat sy rosetter, sätta upp affischer och ordna med bordsplacering. Under själva balen hjälper de även generalerna att hålla ställningarna och assistera när det behövs.

Som balgeneral och marskalk får du utöver att anordna vårens roligaste fest dessutom ta del av tackverksamhet samt anmodan till nästkommande bal.