Sångboken

Syfte och ändamål

Sångboken är en sittning som hålls en gång per år där föreningens medlemmar sjunger in LUPEF:s egna sångbok. Det är en sittning för att hylla våra alldeles egna låtskrivare och ge alla medlemmar en chans att få bekanta sig med boken och sångerna som även sjungs på de andra sittningarna under året. Sångboken är i regel en finsittning där alla är får klä upp sig och sjunga fint tillsammans. Underhållningen arrangeras med hjälp av förenignens fantastiska spex som är experter på sångboken och är dem som uppdaterar boken med nya låtar. I sittningspaketet finns det alltid möjlighet att köpa sin egen sångbok – en kär ägodel som man alltid vill ha med sig på LUPEF:s sittningar.

Engagemang som medlem

Sångboken anordnas av Sociala utskottet. En stor del av ansvaret för planering och genomförande hör till spexets uppgifter. Spexet utgörs av tre ämbetsposter, en sångmästare och två sångmän som tillsammans med ansvarig för sociala utskottet och övriga utskottsmedlemmar planerar underhållningen och är toastmasters under sittningen. Som en del av spexet har man mycket frihet och möjligheter att komma med nya idéer för hur varje sittning ska utformas. Dessutom får man ta del av tackverksamheten tillsammans med LUPEFs andra ämbeten.