Panorama

Syfte och ändamål

Panorama är Lupefs egna tidning. Två gånger under terminen släpps pappersnumret, och vår nättidning uppdateras kontinuerligt med artiklar. Panorama verkar för att Lupefs medlemmar och alla andra samhällsintresserade ska ha en plattform att föra politisk och ekonomisk diskussion på. Panorama behandlar och bevakar det aktuella inom politik, ekonomi och samhällsutveckling. Vi bidrar med en världsomfattande diskussion vars omkrets går ända ner till redaktionens säte i Lund och stadens studentliv. Redaktionen ämnar dessutom att, genom en aktiv bevakning av Lupef och dess verksamhet, mer explicit verka för Lupefs medlemmar.

Engagemang som medlem

Panoramas redaktion står öppen för alla som är intresserade av journalistik och allt som hör därtill. Är du skribent, fotograf, designer eller bara en person med en stark opinion utan plattform att nå ut på? Alla är välkomna.

Panorama arbetar aktivt för att värna om den öppna atmosfär som vi anser driva tidningen framåt. Allas röst får komma till tals och alla har möjlighet att driva igenom egna idéer. Redaktionen håller möte regelbundet på Eden där alla är välkomna att delta om än bara för att inflika i diskussionen eller bidra med reflektioner. Ett engagemang inom Panorama utgör en unik chans att bli publicerad utan krav på journalistiska förkunskaper.

Nättidningen

Nedan finner du de tre senaste artiklarna som publicerats på Panoramas nättidning, som uppdateras löpande under terminens gång.

  • av Panorama
    Jag hade turen att få biljett till Macron. Ha ha! Så kände jag innan. Men den som skrattar bäst är den som skrattar sist, och denna gång tror jag inte […]
  • av Panorama
    Det är en ljummen tisdagkväll när den annars så spöklika stadsteatern fylls av sorl och skratt. Hela foajén är laddad med energi och förväntningarna är höga för kvällen. Många har […]
  • av Panorama
    Lupef fyller hela 30 år! För att fira detta fantastiska jubileum har skribenterna Thea Erlandsson och Minna Falklöf Malmer hittat lite olika Lupef-personligheter, bland annat en av Lupefs grundare och […]

Läs mer artiklar

Poddorama

Poddorama är Panoramas alldeles egna podcast. Det är en plattform där podcastansvarig möjliggör för Panoramas redaktion att uttrycka sina idéer och tankar i ljudformat utöver den vanliga tidningen. Poddorama kommer i tre till fyra avsnitt per termin på olika teman. Avsnitten utgörs vanligtvis av olika segment där redaktionens medlemmar får väcka frågor eller utreda ämnen kring temat som de själva tycker är intressanta.