Panorama

Syfte och ändamål

Panorama är LUPEF:s egna tidning. Via dess två kanaler, nättidningen och pappersnumret som släpps två gånger per termin, verkar Panorama för LUPEF:s medlemmar och alla andra samhällsintresserade studenter genom att skapa en plattform för politisk och ekonomisk diskussion. Panorama behandlar och bevakar det aktuella inom politik, ekonomi, samhällsutveckling och samhällsvetenskap. Vi bidrar med en världsomfattande diskussion vars omkrets går ända ner till redaktionens säte i Lund och dess studentliv. Redaktionen ämnar dessutom att genom en aktiv bevakning av LUPEF och dess verksamhet mer explicit verka för LUPEF:s medlemmar.

Engagemang som medlem

Panoramas redaktion står öppen för alla som intresserar sig för journalistik och allt som hör därtill. Skribent, fotograf, design eller bara en person med en stark opinion utan plattform att nå ut på? Alla är välkomna. Panorama arbetar aktivt för att värna om den öppna atmosfär som vi anser driva tidningen framåt, allas röst får komma till tals och alla har möjlighet att driva igenom egna ideér. Panorama letar alltid efter nya medarbetare. Redaktionen håller möte regelbundet på Eden där alla är välkomna att delta om än bara för att inflika i diskussionen eller bidra med reflektioner. Ett engagemang inom Panorama utgör en unik chans att bli publicerad utan krav på förkunskap.

Nättidningen

Nedan finner du de tre senaste artiklarna som publicerats på Panoramas nättidning, som uppdateras löpande under terminens gång.

  • av David Alexanderson
    Varför skapar vi ett oförståeligt de? Ett de vi instinktivt ogillar? David Alexanderson skriver i detta utdrag från papperstidningen om hur intuitionen motiverar vårt främlingskap. Inlägget Varför lyssnar de inte […]
  • av Alice Uhlin
    Västvärldens civilisation har länge framställt sig som den självklart överlägsna. Alice Uhlin ser till allas vår psykoanalytiker, Freud, för att peka på att redan han hade insikten om vår civilisations […]
  • av Olga Olsson
    Var kommer uppdelningen av människor från? Olga Olsson skriver i detta utdrag från papperstidningen om hur ideologier lyckas genom att skapa en gemenskap och en främlingskap. Ett vi och ett […]

Läs mer artiklar