Panorama

Syfte och ändamål

Panorama är Lupefs egna tidning. Två gånger under terminen släpps pappersnumret, och vår nättidning uppdateras kontinuerligt med artiklar. Panorama verkar för att Lupefs medlemmar och alla andra samhällsintresserade ska ha en plattform att föra politisk och ekonomisk diskussion på. Panorama behandlar och bevakar det aktuella inom politik, ekonomi och samhällsutveckling. Vi bidrar med en världsomfattande diskussion vars omkrets går ända ner till redaktionens säte i Lund och stadens studentliv. Redaktionen ämnar dessutom att, genom en aktiv bevakning av Lupef och dess verksamhet, mer explicit verka för Lupefs medlemmar.

Engagemang som medlem

Panoramas redaktion står öppen för alla som är intresserade av journalistik och allt som hör därtill. Är du skribent, fotograf, designer eller bara en person med en stark opinion utan plattform att nå ut på? Alla är välkomna.

Panorama arbetar aktivt för att värna om den öppna atmosfär som vi anser driva tidningen framåt. Allas röst får komma till tals och alla har möjlighet att driva igenom egna idéer. Redaktionen håller möte regelbundet på Eden där alla är välkomna att delta om än bara för att inflika i diskussionen eller bidra med reflektioner. Ett engagemang inom Panorama utgör en unik chans att bli publicerad utan krav på journalistiska förkunskaper.

Nättidningen

Nedan finner du de tre senaste artiklarna som publicerats på Panoramas nättidning, som uppdateras löpande under terminens gång.

  • av Panorama
    Vi uppskattar styrelsens försök till ett svar på vår kritik, men de har misslyckats med att bemöta flera av våra poänger.  Inlägget Replik på styrelsens svar dök först upp på […]
  • av Panorama
    Världen är idag 1,4°C varmare än förindustriell tid, målet för 1,5°C uppvärmning är redan för sent för att uppnå. Klimatkatastrofer blir vanligare och tvingar miljontals att lämna sina hem varje […]
  • av Panorama
    Jag är ett nyårsbarn. Det betyder att jag fyllde arton sist av alla mina kompisar. Det hade kunnat resultera i ett otroligt tråkigt 2018 för mig, men det fanns en […]

Läs mer artiklar

Poddorama

Poddorama är Panoramas alldeles egna podcast. Det är en plattform där podcastansvarig möjliggör för Panoramas redaktion att uttrycka sina idéer och tankar i ljudformat utöver den vanliga tidningen. Poddorama kommer i tre till fyra avsnitt per termin på olika teman. Avsnitten utgörs vanligtvis av olika segment där redaktionens medlemmar får väcka frågor eller utreda ämnen kring temat som de själva tycker är intressanta.