PolRiks

Vad är PolRiks?

Politicesstudenternas Riksorganisation (PolRiks) är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för programföreningar som har till syfte att främja politicesstudenters intressen i utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor. PolRiks syftar till att skapa bättre förutsättningar för politicesstuderande under och efter deras studietid samt till att skapa gemenskap mellan politicesstudenter i hela landet. Organisationen utgörs i dagsläget av 1600 medlemmar fördelade över sju medlemsföreningar vid olika universitet runt om i landet. I PolRiks värderas samtliga medlemsföreningar lika och har således lika stort inflytande över organisationen, oavsett storlek. Medlemsföreningarna är:

  • LUPEF – Lunds universitet
  • UPS – Uppsala universitet
  • SVIK – Karlstads universitet
  • Nordpol – Umeå universitet
  • FliNS – Linköpings universitet
  • Politeia – Göteborgs universitet
  • Demos – Göteborgs universitet

Vad gör PolRiks?

PolRiks agerar i första hand som en stöttepelare för programföreningar för politicesstudenter. Genom kontinuerliga möten mellan representanter från de olika medlemsföreningarna möjliggör PolRiks ett konstant utbyte av idéer och inspiration. Programföreningarna har även möjlighet att söka stöd hos PolRiks styrelse och övriga programföreningar för att lösa de problem och utmaningar som de stöter på i sitt arbete. Tillsammans så samlar programföreningarna kunskap om arbetsmöjligheter, praktikplatser och studieutbyten, vilka görs tillgängliga för alla Sveriges politicesstudenter via PolRiks kanaler.

Varje termin så arrangerar PolRiks även besöksresor för programföreningarnas medlemmar till de olika programföreningarnas hemstäder samt gemensamma utlandsresor till resemål av politiskt intresse. En gång om året så arrangerar PolRiks och Akademikerförbundet SSR också Samhällsvetar-SM, en tävling i case-verksamhet som samlar lovande politicesstudenter och framtida potentiella arbetsgivare.

Mer information om PolRiks och dess organisation finns på deras hemsida.