Sexmästeriet

Syfte och ändamål

Sexmästeriet står för alla Lupefs sittningar och tackverksamheten till föreningens medlemmar. Detta inkluderar både kickoffs, exklusiva sittningar och andra evenemang för föreningens aktiva medlemmar, samt alla sittningar som sker både under novischperioden samt kontinuerligt under året. De event som Sexmästeriet arrangerar tillkännages med biljettköp, anmälan, och annan information på Lupefs Facebooksida.

Engagemang som medlem

Sexmästeriet är ett stängt utskott vilket innebär att nomineringar till dessa poster enligt praxis behandlas av valberedningen och inval sker på års- och höstmötet.
Som ämbetspost inom sexmästeriet kan du få möjlighet att bland annat vara toastmaster under en sittning, spexa eller styra vad för sorts tackaktiviteter som ska arrangeras för Lupefs medlemmar.

Sexmästeriet

Sexmästeriet består av två olika ämbetsposter; sexmedlemmar och vierister.

Två sexmedlemmar som i första hand står för att organisera underhållningen, samt planeringen av, sittningar inom föreningen. Sexmedlemmarna har det övergripande ansvaret för spex och dess uppgifter, samt arbetar för integrationen av sångboken på kommande sittningar. Tillsättandet sker internt inom Sexmästeriet, och ämbetsposterna löper på en termin och två terminer.

De två vieristerna står för att arrangera all tackverksamhet för Lupefs aktiva medlemmar – detta inkluderar exklusiva sittningar för föreningens förtroendevalda, samt andra evenemang av festlig karaktär, samtidigt som de hjälper resten av utskottet i planering av sittningar under året. Tillsättandet sker internt inom Sexmästeriet, och ämbetsposterna löper på en termin och två terminer.

Som en del av Sexmästeriet skapar du en glädjefylld, festlig och inkluderande gemenskap för föreningens medlemmar!