Styrelsen

Presidiet

Karolina Boyoli,
ordförande
ordforande@lupef.se

Charlie Nilsson,
vice ordförande
vordforande@lupef.se

Karin Andersson,
sekreterare
sekreterare@lupef.se

Anton Flygare,
kassör
kassor@lupef.se

Utskottsansvariga

Mer information om utskottens olika verksamhet återfinns på de utskottsspecifika sidorna.

Shivani Tugwell, ansvarig Sociala utskottet
social@lupef.se

Edwin Andersson, novischansvarig
novisch@lupef.se

Sofia Flising, ansvarig Samhällspolitiska utskottet
sampol@lupef.se

Viktor Wallén, redaktör för Panorama
tidning@lupef.se

Ellen Malm, ansvarig Näringslivsutskottet
naringsliv@lupef.se

Ellen Edman, ansvarig Utbildningsutskottet
utbildning@lupef.se

Eleonora Rönström, ansvarig Reseutskottet
resor@lupef.se

Adam Mheisen, ansvarig Kommunikationsutskottet
pr@lupef.se