Styrelsen

Presidiet

Edvin Kollberg,
ordförande
ordforande@lupef.se

Ambar R.A. Karlsson,
vice ordförande
vordforande@lupef.se

Andréas Forssander,
sekreterare
sekreterare@lupef.se

Tobias Carlbring,
kassör
kassor@lupef.se

Utskottsansvariga

Mer information om utskottens olika verksamhet återfinns på de utskottsspecifika sidorna.

Henrietta Tegler,
ansvarig för Sociala utskottet
social@lupef.se

Nina Pyrell,
novischansvarig
novisch@lupef.se

Thea Erlandsson,
ansvarig Samhällspolitiska utskottet
sampol@lupef.se

Moa Paloviita Nilsson,
redaktör för Panorama
tidningen@lupef.se

Cornelia Graje, näringslivsansvarig
naringsliv@lupef.se

Erna Stintzing, utbildningsansvarig
utbildning@lupef.se

Gustav Zachrisson, reseansvarig
resor@lupef.se

Oskar Jonson, kommunikationsansvarig
pr@lupef.se