Styrelsen

Presidiet

Kajsa Roman,
ordförande
ordforande@lupef.se

Maria Osman,
vice ordförande
vordforande@lupef.se

Ylva Behrnerts,
sekreterare
sekreterare@lupef.se

Armita Zarakani,
kassör
kassor@lupef.se

Utskottsansvariga

Mer information om utskottens olika verksamhet återfinns på de utskottsspecifika sidorna.

Moa Lindkvist, ansvarig Sociala utskottet
social@lupef.se

Hannah Wikforss-Green, novischansvarig
novisch@lupef.se

Johannes Johansson, ansvarig Samhällspolitiska utskottet
sampol@lupef.se

Hilda Molin Olive, redaktör för Panorama
tidningen@lupef.se

Vilma Mattson, näringslivsansvarig
naringsliv@lupef.se

Emilia Zettergren, utbildningsansvarig
utbildning@lupef.se

Lovisa Andersson, reseansvarig
resor@lupef.se

Hannes Oscarsson, kommunikationsansvarig
pr@lupef.se