Reseutskottet

Syfte och ändamål

Varje termin arrangerar LUPEF under Reseutskottets regi en resa till en europeisk stad. Som deltagare på en sådan resa får du möjlighet att gå på inplanerade studiebesök, såsom den svenska ambassaden/konsulatet, möten med ideella organisationer, lokala politiska företrädare och självfallet andra sevärdheter som destinationen har att erbjuda. Exempel på resmål har under de senaste åren varit Istanbul, Kiev, Moskva, Belgrad och Budapest. Emellanåt har utskottet även arrangerat resor till närmre destinationer i Sverige och Danmark, utöver den större som arrangeras varje termin.

Engagemang som medlem

Som medlem i utskottet är du med och planerar inför en framtida resa, vilket kan innefatta allt ifrån planering och bokning av aktiviteter, samt hantera frågor såsom visum, kostnader och logi. Utskottet har naturligtvis också representanter på palts i destinationstaden för att se till att allt går som det ska.

Hur kommer jag med på en resa?

I god tid innan resan äger rum får alla medlemmar i LUPEF möjlighet att delta i ett lotteri om att få en plats på resan. All information om deltagande i lotteriet publiceras i ett event på LUPEF:s Facebooksida. Med andra ord; håll utkik på Facebooksidan, anmäl dig till lotteriet när det dyker upp, och håll tummarna!