Reseutskottet

Syfte och ändamål

LUPEF:s reseutskott arrangerar resor för föreningens medlemmar, främst till andra europeiska städer. Som deltagare på en sådan resa får du möjlighet att gå på inplanerade studiebesök, såsom den svenska ambassaden/konsulatet, möten med ideella organisationer, lokala politiska företrädare och självfallet andra sevärdheter som destinationen har att erbjuda. Exempel på resmål har under de senaste åren varit Istanbul, Kiev, Moskva, Belgrad och Budapest. Emellanåt har utskottet även arrangerat resor till närmre destinationer i Sverige och Danmark, utöver de större som arrangeras.

Engagemang som medlem

Som medlem i utskottet är du med och planerar inför en framtida resa, vilket kan innefatta allt ifrån planering och bokning av aktiviteter, samt hantera frågor såsom visum, kostnader och logi. Utskottet har naturligtvis också representanter på plats i destinationstaden för att se till att allt går som det ska.

Hur kommer jag med på en resa?

I god tid innan resan äger rum publiceras information på LUPEF:s Facebooksida om hur man intresseanmäler sig, samt hur urvalsprocessen går till. Endast medlemmar i LUPEF har möjlighet att åka med.