Föreningsmöte

Syfte och ändamål

Föreningsmöte fyller funktionen som LUPEF:s högsta beslutande organ,  i enlighet med föreningens stadga §14. Det innebär att föreningsmötet kan besluta om ändringar i stadgan, valet av styrelse för det kommande året och riktlinjer för hur styrelsen ska bedriva sin verksamhet. Det är med andra ord sådant som LUPEF:s medlemmar kan vara med och påverka, varför föreningsmötet är öppet för samtliga medlemmar att delta och nyttja sin rösträtt. 

Föreningsmötet följer en viss dagordning för att behandla samtliga ärenden. För valet av styrelse sköter valberedningen stora delar av processen. Valberedningen intervjuar de sökande för att därefter nominera en person för varje post. På föreningsmötet motiverar valberedningen sina nomineringar för posterna i tur och ordning följt av respektive anförande av de nominerade och eventuella motkandidaturer. Anförandet är en del av kandidaturen för vardera styrelsepost och finns det motkandidaturer sker en röstning där samtliga kandidater lämnar salen för att låta föreningsmedlemmarna plädera och rösta. Även i de fall där det inte finns en motkandidatur ombeds den nominerade kandidaten lämna rummet medan föreningsmötet röstar. 

Engagemang som medlem

Alla LUPEF:s medlemmar är välkomna att delta på föreningsmöten. De medlemmar som varit medlemmar i minst två veckor före mötet erhåller rösträtt.

Alla medlemmar är även välkomna att skicka in motioner till mötet att rösta om. Ett utmärkt sätt att fördjupa sitt engagemang i föreningen är att söka en styrelsepost, och den som den som önskar ha en större del i valprocessen och bidra till att opartiskt nominera sökande till föreningens styrelse är välkommen att söka valberedningsordförande eller valberedningsledamot, som även de väljs på föreningsmöte.