Novischutskottet

Syfte och ändamål

Vid varje terminsstart arrangerar Novischutskottet, eller novischeriet, den tre veckor långa novischperioden, vars syfte är att ge alla nyantagna statsvetare, polkandare och fredsare den bästa tänkbara starten på studentlivet, och inte minst ge dem en bra chans att lära känna varandra. De aktiviteter som novischperioden bjuder på är allt från sittningar och utgångar på nation, till lekar och deltagande i den årliga tävlingen Slaget om Samvetet, i vilken Lupef tävlar mot de andra föreningarna och sektionerna under samhällsvetarkåren. Under perioden får novischerna även möjlighet att bekanta sig med Lupefs alla utskott, och ta del av föreläsningar arrangerade av Samhällspolitiska utskottet och Utbildningsutskottet.

Engagemang som medlem

Den utskottsansvarige, det vill säga novischansvarig, har under planeringen och genomförandet av novischperioden hjälp av faddergeneraler. Dessa ska tillsammans med ansvarig se till att allt går rätt till under planeringen av perioden och att novischerna får en så givande första tid med Lupef som möjligt. Detta gäng har i sin tur hjälp av flertalet faddrar som är de personer som leder och samordnar de olika novischgrupperna. Faddrarna är med andra ord de företrädare för föreningen som novischerna kommer i kontakt med, och utgör därmed en väldigt viktig funktion för novischperioden. De har även en viktig roll för Lupef som förening i stort, då novischperioden är den absolut viktigaste möjligheten för rekrytering av nya medlemmar. Som fadder får du utöver tre härliga veckor med mycket umgänge och roliga aktiviteter möjlighet att gå på faddrarnas tacksittning senare under terminen.
Novischansvarigs ämbetsperiod sträcker sig över två terminer, och arrangerar därmed två novischperioder under sin verksamma tid. Novischansvarig verkar även som styrelseledamot i Lupefs styrelse.

Faddergeneralernas ämbetsperiod varar däremot i en termin. Enligt praxis behandlas nomineringar till båda dessa poster av valberedningen och inval sker på års- och höstmötet. Ansökan till att bli fadder sker i regel i slutet av varje termin inför kommande novischperiod. Faddrarna väljs in av novischansvarig och faddergeneralerna.