Novischutskottet

Syfte och ändamål

Vid varje terminsstart arrangerar Novischutskottet den tre veckor långa Novischperioden, vars syfte är att ge alla nyantagna statsvetare, polkandare och fredsare den bästa tänkbara starten på studentlivet och inte minst ge dem en bra tid att lära känna varandra. De aktiviteter som Novischperioden bjuder på är allt från sittningar och utgångar på nation, lekar, och deltagande i den årliga tävlingen Slaget om Samvetet, i vilken LUPEF tävlar mot andra föreningar kopplade till universitets samhällsvetenskapliga discipliner. Under perioden får novischerna även möjlighet att bekanta sig med LUPEF:s alla utskott, och ta del av föreläsningar arrangerade av Sampol och Utbildningsutskottet.

Engagemang som medlem

Den utskottsansvarige har under planeringen och genomförandet av Novischperioden hjälp av två faddergeneraler. Dessa två ska tillsammans med ansvarig se till att allt går rätt till under planeringen av perioden och att novischerna får en så givande första tid med LUPEF som möjligt. Denna trio har i sin tur hjälp av flertalet faddrar som är de personer som leder och samordnar de olika novischgrupperna. Faddrarna är med andra ord de företrädare för föreningen som novischerna kommer i kontakt med, och utgör därmed en väldigt viktig funktion för Novischperioden, men också LUPEF i stort då den är den absolut största basen för rekrytering av nya medlemmar. Som fadder får du utöver tre härliga veckor med mycket umgänge och roliga aktiviteter möjlighet att gå på faddrarnas tacksittning senare under terminen.

Faddergeneralernas ämbetsperiod sträcker sig över en halvår. Enligt praxis behandlas nomineringar till dessa poster av valberedningen och inval sker på års- och höstmötet. Ansökan till att bli fadder sker i regel i slutet av varje termin inför kommande novischperiod. Faddrarna väljs in av novischansvarig och faddergeneralerna.