Näringslivs­utskottet

Syfte och ändamål

Näringslivsutskottets huvudsakliga uppgift är att förvalta Lupefs relationer med externa aktörer, såsom sponsorer och samarbetspartners. Det görs genom att hålla god kontakt med våra sponsorer och genom att säkerställa att samarbetet är gynnsamt för båda parter. Utskottet letar även aktivt efter nya möjligheter för Lupef vilket görs genom att vara i kontakt med företag, organisationer och myndigheter.

Utskottet har även kontakt med aktörer inom näringslivet för att förbättra statsvetares, ekonomers och freds- och konfliktvetares praktik- och arbetsmöjligheter. Det görs genom att anordna nätverkskvällar där företag bjuds in till ett större event med workshops men även genom arbetsplatsbesök och föreläsningar.

Med andra ord spelar utskottet en viktig roll i att säkra inkomster till föreningen och att förbättra kontakten mellan Lupefs medlemmar och näringslivet.

Engagemang som medlem

För att framgångsrikt utföra utskottets uppgifter har ansvarig hjälp av engagerade utskottsaktiva samt två ämbetsposter. Utskottets arbete präglas av nära internt samarbete mellan de utskottsaktiva och andra utskott i Lupef men även externa samarbeten som med andra föreningar och kårer.

Ämbetena sitter terminsvis och har egna ansvarsområden

  • Labour Market Event Coordinator sköter bokning av salar, mailkontakt med företag samt uppstyrning av event.
  • External Relations Managers arbete består i att hålla god kontakt med eventsponsorer, nationer samt andra föreningar för att kunna bidra med sina kontakter i utskottets arbete. External Relations Manager arbetar även med att bygga upp  och underhålla ett alumninätverk.