Näringslivs­utskottet

Syfte och ändamål

Näringslivs­utskottets huvudsakliga uppgifter är att förvalta LUPEF:s relationer med externa aktörer, såsom sponsorer och delar av näringslivet som rekryterar bland utexaminerade statsvetare, ekonomer, freds- och konfliktvetare eller andra hänförliga utbildningar. Med andra ord spelar utskottet en viktig roll i att säkra inkomster till föreningen, men också utgöra en länk mellan studenter och näringsliv.

Emellanåt arrangerar utskottet föreläsningar och case med företrädare från en branch eller organisation där deltagarna introduceras i organisationens arbetsuppgifter. I förberedelserna och arrangerandet av dessa event har utskottsansvarig hjälp av föreningens Labour Market Event Coordinator, vilken är en fast post som utlyses och tillsätts terminsvis efter nominering av ansvarig och godkännande av styrelsen.