Samhällspolitiska utskottet

Syfte och ändamål

Samhällspolitiska utskottet (även kallat Sampol) bär ansvaret för att stimulera politisk diskussion och debatt bland medlemmar och studenter. Detta görs främst genom att bjuda in personer av särskild dignitet inom ett politikområde för att föreläsa för oss studenter och andra intresserade. Exempel på föreläsare som Sampol har haft under de senaste åren är Gudrun Schyman, Isabella Lövin, Bo Rothstein, Daniel Suhonen, Lena Andersson med flera.

Sampol har även arrangerat andra typer av event såsom debatter, panelsamtal, livepoddar, valvakor, filmvisningar och diskussionskvällar. Ibland har vi samarbetat med andra studentföreningar, såsom Utrikespolitiska Föreningen, Studentafton och Lund Debate Society i arrangerandet av sådana event, men oftast sker dessa i egen regi. Typen av event spelar ingen roll så länge det på ett eller annat sätt täcker ändamålet för utskottets verksamhet. Sampols event är i regel gratis och öppna för allmänheten, även om undantag görs ibland. Håll utkik på LUPEF:s Facebooksida för att inte missa uppdateringar om kommande event!

Engagemang som medlem

Som aktiv i utskottet får du möjlighet att ta dig an flera olika uppgifter. Utöver det praktiska som behöver ordnas inför alla event – såsom ommöblering och riggning av ljudteknik – är det viktigt att det finns aktiva som kommer med idéer på framtida event och hjälper till med att skicka inbjudningar till potentiella gäster.

Utöver själva arbetet får du naturligtvis möjlighet att ta del av den härliga energi som finns inom utskottet, med umgänge, mycket diskussion och driv! Sist men inte minst brukar Sampol bjuda deras gäster på middag efter att eventet är avslutat, och på så vis får de som hjälper till med arrangemanget möjlighet att få prata med denne i en mer privat miljö. Detta brukar uppskattas mycket av de som engagerar sig!

Vill du gästa oss?

Är du intresserad av att föreläsa för samhällsintresserade studenter i Lund eller diskutera något annat typ av arrangemang med oss? Tveka inte att kontakta utskottets ansvarige, Sofia Flising! Du når henne på sampol@lupef.se.