Jämlikhetsansvarig

Syfte och ändamål

Det råder inom Lupef nolltolerans mot alla former av diskriminering eller kränkningar. Vi följer därför en jämlikhetspolicy och har en jämlikhetsansvarig som arbetar aktivt med föreningens medlemmar och utskott.