Kommunikations­utskottet

Syfte och ändamål

Kommunikationsutskottet ansvarar för all extern kommunikation till föreningens medlemmar samt marknadsföring till de målgrupper som LUPEF vid olika sammanhang vill nå ut till. Det handlar om allt från skapandet av broschyrer, publicering av viktig information och event på Facebook samt uppdatering av våra andra sociala medier-konton på Instagram och Snapchat. Utskottet ansvarar även för hemsidan samt fotodokumentering av de olika event som de andra utskotten inom LUPEF arrangerar.

Arbetet sker med andra ord mycket i koordination med styrelsen och de övriga utskotten, då det är de som ansvarar för den verksamhet som behöver kommuniceras ut. Detta kan till exempel vara kommande föreläsningar eller debatter arrangerat av Sampol, sittningar arrangerade av Sociala utskottet, eller utlysningar av förtroendeposter inför ett stundande medlemsmöte.

Engagemang som medlem

Utskottet riktar sig till medlemmar med ett intresse för marknadsföring, PR och grafisk design. För närvarande har utskottet utöver den ansvarige fyra förtroendeposter, som alla nomineras internt och slutligen väljs in av styrelsen. Dessa poster är:

  • Art director, som ansvarar för designandet av allt grafiskt material som publiceras av LUPEF, t.ex. omslagsbilder till Facebook-event och affischer.
  • IT Responsible, som ansvarar för underhåll och uppdatering av LUPEF:s hemsida samt riggning av teknisk utrustning vid event arrangerade av exempelvis Sampol.
  • Content Manager, som ansvarar för allt innehåll som publiceras på LUPEF:s sociala medier.
  • Photo Manager, som ansvarar för fotografering på LUPEF:s olika event samt redigering av tagna foton.