Jämlikhetsansvarig

Här sidan kan du som medlem skriva till Lupefs styrelse ifall du vill rapportera något som har hänt. Detta kan exempelvis vara att du eller någon du känner har utsatts för diskriminering eller något annat som bryter mot Lupefs stadgar, reglemente eller policy. Vill du ha svar på ditt meddelande kan du fylla i ditt namn och din mailadress men det går lika bra att vara anonym.

Vill du rapportera diskriminering eller annat som bryter mot LUPEF:s stadgar, reglemente eller styrdokument görs detta i första hand till vice ordförande som nås på vordforande@lupef.se. Vill du rapportera något anonymt går det bra att göra via tipslådan. Alla tips går direkt till Lupefs sekreterare och jämlikhetsansvarig som, vid behov, vidarebefordrar dessa till de av föreningens förtroendevalda som berörs.