Tipslåda

Tipslådan är till för att du som medlem ska kunna komma med tips, idéer och önskemål till LUPEF!  Det kan vara allt från en idé om ett roligt event eller ett tema på en sittning, till någon spännande person föreningen borde bjuda in att föreläsa, eller ett intressant ämne du önskar diskutera eller lära dig mer om. Vill du ha svar på ditt meddelande kan du fylla i ditt namn och din mailadress men det går lika bra att vara anonym.

Tipsa på!

Vill du rapportera diskriminering eller annat som bryter mot LUPEF:s stadgar, reglemente eller styrdokument görs detta i första hand till vice ordförande som nås på vordforande@lupef.se. Vill du rapportera något anonymt går det bra att göra via tipslådan. Alla tips går direkt till LUPEF:s sekreterare som, vid behov, vidarebefordrar dessa till de av föreningens förtroendevalda som berörs.