Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är det utskott där medlemmarna kan vara med och påverka sin utbildning. Vi arbetar främst med utbildningsfrågor samtidigt som vi fokuserar på arbetsmarknaden för de som studerar statsvetenskap och nationalekonomi.

 

Utskottet har nära kontakt med institutionen och Samhällsvetarkåren rörande Pol. Kand.-programmet där fokus bland annat ligger på utbildningsbevakning. Vi har även anordnat tyck-till dagar för att få en uppfattning om vad studenterna har för åsikter angående studierna och programmet.

 

Vill du få ut mer av din utbildning? Vill du få en bättre insikt i arbetslivet och engagera dig i utbildningsfrågor? I så fall är Utbildningsutskottet något för dig! Vi ger dig möjligheten att påverka din utbildning samtidigt som du får vara delaktig i utskottets planering av olika evenemang, såsom Alumniföredrag.

 

Utbildningsutskottet ger dig även kontirnuerligt tips om praktiskplatser runt om i världen. LUPEF:s blogg

 

Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att gå med i utskottet eller om du har några frågor eller funderingar kring din utbildning!

 

Om du har några frågor kring din utbildning så kan du kontakta din studentrepresentant direkt hos samhällsvetarkåren eller klicka här.

 

Väl mött!

 

Kontakt

utbildning@lupef.se

 

Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening

 

Mail: kontakt@lupef.se

 

Bankgiro: 5899-3601

 

Organisationsnummer: 845002-5534.

 

Adess: AF borgen, Sandgatan 2, 22350 Lund