Om LUPEF

LUPEF, Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen är ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse av politik, ekonomi och samhällsdebatt.

 

Föreningens syfte är att bevaka studenternas intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet. Vi agerar även socialt kontaktnät för alla våra medlemmar och ordnar allt från sociala event till resor.

 

Som medlem får du:

• Träffa och lära känna nya människor

• Gå på den årliga LUPEF-balen

• Gå kostnadsfritt på våra föredrag, debatter och diskussioner

• Möjlighet att delta i utrikesresor

• Medlemstidningen Panorama

• Delta i LUPEF:s Novischverksamhet

• Möjlighet att påverka Din utbildning

• Och mycket mer!

 

Som aktiv medlem får du utöver detta:

• Engagera dig inom de områden du gillar

• Meriterande erfarenheter inför arbetslivet

• Tackfester, tacksittningar m.m

 

 

LUPEF:s jämlikhetspolicy, uppladdat 11 oktober 2016.

 

LUPEF:s protokoll från årsmötet den 29 april 2016.

 

LUPEF:s stadgar fastställda extra årsmötet den 25 maj 2015.

 

LUPEF:s protokoll från Höstmötet den 14 oktober 2015.

Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening

 

Mail: kontakt@lupef.se

 

Bankgiro: 5899-3601

 

Organisationsnummer: 845002-5534.

 

Adess: AF borgen, Sandgatan 2, 22350 Lund