Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet syftar främst till att sköta föreningens kontakter med näringsliv och offentlig förvaltning. Vi söker ständigt näringsidkare och organisationer att samarbeta med för att kunna erbjuda våra medlemmar en förening med starka förgreningar även utanför universitetssfären. Detta uppnår utskottet genom att arrangera sponsring, studiebesök och föreläsningar. Ett långsiktigt samarbete med våra samarbetspartners är någonting vi strävar efter. Näringslivsutskottet och LUPEF kan erbjuda rätt företag möjligheten att synas och höras i ett attraktivt sammanhang samt nå en relevant och väl avgränsad målgrupp.

 

Är du intresserad av att använda din sociala och intelektuella förmåga till att redan tidigt skaffa dig kontakter inom näringslivet? Då är du kanske en av medarbetarna vi i näringslivsutskottet bara väntar på ska sluta upp med oss!

 

Är ditt företag eller din organisation intresserade av att sponsra eller på annat sätt hjälpa oss att bli en ännu bättre förening?

 

Väl mött!

 

Kontakt

naringsliv@lupef.se

Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening

 

Mail: kontakt@lupef.se

 

Bankgiro: 5899-3601

 

Organisationsnummer: 845002-5534.

 

Adess: AF borgen, Sandgatan 2, 22350 Lund